Stadslab Cool-Zuid in print

Het tweeluik kan gezien worden als een non-lineaire reis door de wijk. De twee boeken hebben de zelfde vormgeving en opzet, waarin de tekst en vormgeving zich aanpast aan de tijd waarin je je bevind. De boeken beginnen in het nu, het font is bold: er is veel aan de hand in de wijk, er is reuring en dingen zijn nog onduidelijk. Door de tijd heen wordt het font lichter, in 2041 is het light: de wijk is af en een prettige woon- en leefomgeving voor iedereen die er woont of gebruik van maakt.

De boeken maken gebruik van een bijzondere navigatie, gebaseerd op kaartenboeken. De onder- en bovenkant en de buitenkant van de pagina’s worden gebruikt om sprongen in de tijd en hoofdstuk te kunnen maken. Zo staat bij elk hoofdstuk een preview van het volgende hoofdstuk en zijn de twee boeken aan elkaar gelinkt door middel van quotes.

Stadslab Baankwartier is een initiatief van Frederik Pöll en Joost van Dijk. Zij hebben in een periode van twee jaar 7 bijeenkomsten – 3 in het eerste en 4 in het tweede jaar -georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gingen zij met de diverse gebruikers en bewoners van Cool-Zuid de discussie aan over de toekomst van de wijk. Na deze periode zijn ze geïnterviewd door Melissa van Amerongen. De uitkomst is een verhaal en kaarten met plannen voor 2041 en experimenten voor in 2018.

Aan het begin van de boeken kan een keuze gemaakt worden tussen 2018 en 2041 in het Baankwartier en 2017, 2019 en 2041 in Cool-Zuid. Elk van deze onderdelen richt zich qua vormgeving op een ander deel van de pagina, waaronder bovenin, midden en de onderkant. Op deze manier voelt de lezer dat hij of zij in een ander hoofdstuk is beland.

De boeken bestaan uit drie delen, introductie en conclusie, het verhaal en interviews. Het verhaal beslaat het grootste deel van het boek en is zo opgezet dat een lezer op elk punt kan in beginnen. Op elke pagina begint een nieuwe alinea en bovenaan de pagina is te zien in welk jaar en welk hoofdstuk of gebied de lezer zich bevind. De interviews zijn wel doorlopende verhalen, waar de foto’s in opgenomen zijn.

Ook van dit boek is een digitale versie gemaakt. Dit ebook gebruikt de zelfde principes en vormgeving als het geprinte boek, maar met hyperlinks komt de structuur gebaseerd op kaartenboeken nog beter tot zijn recht.

Stadslab Baankwartier is na een jaar in 2017 uitgebreid en doorgezet als Stadslab Cool-Zuid. Het Baankwartier is onderdeel van de wijk Cool-Zuid en zo konden bepaalde experimenten beter worden opgezet, meer bewoners worden betrokken en alles in een groter perspectief worden gezet. studio MEGAN heeft alle uitingen voor dit Stadslab ontworpen met als eindresultaat een tweeluik en opvouwbare poster.

Op het Stadmakers congres 2017 in Rotterdam presenteerde Stadslab Cool-Zuid het tweeluik met poster tijdens de stadswandeling van Happy Steets. Happy Streets Schiedamse Vest was een van de experimenten van het Stadslab. Op deze presentatie werd het onderzoek gepresenteerd, was er een korte discussie en werden de boeken uitgedeeld aan de deelnemers van het Stadslab.